تبلیغات
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~ - تجلی مسیح........

~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~

تجلی مسیح(ع) در شعر فارسی

 

 

بخش نهایی

 بیدلی در همه احوال خدا با او بود

او نمی‌دیدش و از دور خدایا می‌كرد

فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بكنند آنچه مسیحا می‌كرد

(حافظ)

خوشا به حال پاكدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. (متی 5-8)

كسی كه بذر نیكو می‌كارد، پسر انسان است. (متی 13-37) در آن زمان نیكان در ملكوت خدا مانند خورشید خواهند درخشید. هر كه گوش شنوا دارد، بشنود. (متی 13-43)

مزرع سبز فلك دیدم و داس مه نو

یادم از كشتة خویش آمد و هنگام درو

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید

گفت با این همه از سابقه نومید مشو

گر روی پاك و مجرد چو مسیحا به فلك

از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو

(حافظ)

خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست. اگر در نور به سر می‌بریم، همانطور كه خدا در نور است، در آن صورت با یكدیگر اتحاد داریم. (نخستین نامه یوحنای رسول، 1-5-7)

دمی با نیكخواهان متفق باش

غنیمت دان امور اتفاقی

مسیحای مجرد را برازد

كه با خورشید سازد هم وثاقی

(حافظ)

وای بر شما ریاكاران كه مثل مقبره‌های سفیدشده‌ای هستید كه ظاهری زیبا دارند اما داخل آنها پر از استخوان‌های مردگان و انواع كثافت است. شما ظاهراً مردمانی درستكار ولی در باطن پر از ریاكاری و شرارت هستید. (متی، 23-27-28)

قالب تو رومی و دل‌زنگی است

رو كه این نه شیوة یكرنگی است

با تن رومی، دل زنگی كه چه

رنگ یكی گیر، دورنگی كه چه؟

رنگ دو رنگی به دو رنگان گذار

زان كه دو رنگی همه عیب است و عار

به كه شفا جو ز مسیحا شوی

بو كه از این عیب مبرا شوی

(جامی)

ظهور پسر انسان مانند ظاهر شدن برق لامع از آسمان است.

(متی، 24-27)

ز عدلت زمین است چونان كه گویی

فرود آمد از آسمان باز عیسی

(انوری دیوان ج1 ص488)

وقتی عیسی به خانة پطرس رفت، مادرزن او را دید كه در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس كرد، تب او قطع شد. برخاسته به پذیرایی عیسی پرداخت. (متی، 8-14)

ز وصلت یافتم صحت به تهمت بود بیماری

كسی كاید مسیحا بر سرش بیمار كی ماند

پس بروید و همه ملت‌ها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید دهید. (متی، 28-18 تا 20)

در كلیسا به دلبری ترسا

گفتم ای دل به دام تو در بند

ره به وحدت نیافتن تا كی

ننگ تثلیث بر یكی تا چند

نام حق یگانه چون شاید

كه اب و ابن و روح قدس نهند

ما در این گفتگو كه از یك سو

شد ز ناقوس این ترانه بلند

كه یكی هست و هیچ نیست جز او

وحده لا اله الا هو

(هاتف اصفهانی)

در اتحاد با من آرامش داشته باشید. در جهان رنج و زحمت خواهید داشت، ولی شجاع باشید. من بر دنیا چیره شده‌ام. (یوحنا، 16-33)

كلیم را چه ضرر گر حَشَر كند فرعون مسیح را چه خطر گر سپه كشد دجال

(قاآنی شیرازی)

عیسی گفت برادرت باز زنده خواهد شد. (یوحنا، 11-23)

پس عیسی با صدای بلند فریاد زد: ای ایلعازر، بیرون بیا. آن مرده در حالی كه دست‌ها و پاهایش با كفن بسته و صورتش با دستمالی پوشیده بود، بیرون آمد. (یوحنا، 11-43)

عیسی كه مرده زنده همی كرد از نفس

بود آن نفس هم از نفس روحپرورم

(عراقی، دیوان، ص74)

عیسی نفسی كز لب در مرده دمد صد جان

بهر چه برد دلها هر لحظه به دستانش

(عراقی، ص291)

به دمی زنده كنی صد مرده

عیسی‌یی، آب حیاتی، جانی

(عراقی، 290)

در حالی كه آنان را بركت می‌داد، از آنان جدا شد و به عالم بالا برده شد. (لوقا، 24-51)

عیسی بعد از آن كه با آنها صحبت كرد، به عالم بالا برده شد و در سمت راست خداوند نشست. (مرقس، 16-19)

چو عیسی عزم بالا كن برون بر جان از این پستی

میا اینجا كه خر گیرند دجالان یونانی

(عراقی، دیوان، ص98)

 

 

 codex23x

page06

 منبع :

 

روزنامه اطلاعات - شماره 25207[ پنجشنبه 1 دی 1390 ] [ 07:23 ق.ظ ] [ عباس باوری ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه