تبلیغات
~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~ - کتاب

~~ وبلاگ شخصی عباس باوری ~~

... حکیمان را گفته اند چه همدم و یارخوبی است کتاب. اگرخواهی لطایف آن سرگرم ات کند و نکته های آن بخنداندت و مواعظ آن غنیمت کند و اگر خواهی از آن دقایق، آن شگفتی کنی؛ اول و آخر و غایب و ناقص و کامل و صحرانشین و شهری و هر چیزی را با خلاف آن و هر نکویی را با ضد آن؛ پیش تو فراهم آرد.مرده ای است که از مردگان سخن آرد و سرنوشت زندگان گوید. مونسی است که از نشاط تو نشاط گیرد وبا خفتن تو خوابد و جز آنچه خواهی نگوید. همسایه ای نکوکارتر و معاشری منصف تر و رفیقی مطیع تر و معلمی پرمایه تر ویاری لایق تر و امین تر وسودمندتر و نکو خصال تر و سرگرم کننده تر و حفظ الغیب کن تر و ملایم خوی تر و تلافی کن تر و کم خرج تر از آن نشناخته ایم.اگر بدو نظر کنی تو را بهره دهد وطبیعت و طبعت را نیرو دهد و فهمت را قوی کند و علمت را بیفزاید. دریک ماه چندان از او بیاموزی که از دهان مردان به یک روزگار نتوانی آموخت. خدای تبارک و تعالی فرماید"بخوان به نام  پروردگارت که انسان را ازخون بسته بیافرید...بخوان و پروردگارت ارجمندتر است آنکه به وسیله ی قلم به انسان آنچه نمیدانست آموخت" و به وصف خویش گفته که به وسیله ی قلم تعلیم داده است وآن را هم سنگ کرامت خود کرده است.     

یکی از اهل ادب در این باب گوید "وقتی بدانستم که به فرار و گریز از مردم نتوانستم رست ، آمدم و روی نهان کردم  و به خانه نشستم  خوشحال وخندان و فارغ ،بی شکایت وغوغا به حال تنهایی که کتاب ها برای من سخن حق می گوید و از آنچه نمیدانستم گفت وگو دارد. مونس من این کتاب هاست که بدان دل داده ام  و جز ایشان همنشینی نمی خواهم. چه خوب است همنشین من، نه همنشینی آن هاکه معاشرشان در انتظار بدی است."

یکی ازشعرا درباره ی کسی که کتاب فراهم آرد و نداند که درآن چیست ، گوید:"بارکشان کتاب اند اما ازکتاب خوب همان قدر می دانند که شتر. به جان تو که شتر وقتی که با بار خود برود یا بیاید، نداند که در جوال ها چیست."

مروج الذهب مسعودی ، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده،ج اول، صص 429-430                

 [ جمعه 25 آذر 1390 ] [ 01:42 ب.ظ ] [ عباس باوری ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه